Mindfullness och meditation

I perioder då livet är stressigt eller jobbigt kan det vara bra att hitta sätt att lugna ner sig och hitta sig själv. Det är viktigt att kunna slappna av i vardagen för att kunna koncentrera sig och hitta ett lugn i livet. Det finns flera olika metoder för att åstadkomma detta, några av dem är yoga, mindfullness och meditation.

Vad är mindfullness och vad är det bra för?

Mindfullness är ett en metod bestående av enkla övningar som hjälper människor att klara av stress i livet och fokusera bättre. Det är en metod för att bi medveten om nuet och se livet som det faktiskt är. Man tränar på att få bort förnekelser och förvrängning i livet och istället byta ut det mot acceptans, vilket leder till att vi människor gör bättre och klokare val. Mindfullness handlar om att bli medveten om verkligheten utan att ta bort eller lägga till saker, utan att se saker som de är på riktigt. Människor har en tendens att blanda ihop verkligheten med våra egna idéer och drömmar. När man pratar om mindfullness brukar man säga att man går på autopilot om man inte håller på med mindfullness. Experter inom mindfullness brukar säga att man vandrar genom livet bedövad och frånvarande, utan att ha ordentlig kontakt med sig själv och omvärlden. Man reagerar på saker per automatik, genom invanda beteenden som inte alltid är så bra. Genom att utöva mindfullness ökar man förmågan att agera medvetet och det hjälper till att bryta gamla vanor och mönster och istället göra val som är bättre. Ett medvetet liv där man har lärt sig att acceptera verkligheten är ett rikt liv, då man blir medveten om vad som händer. Utan mindfullness fastnar man lätt i vanor och egna tankar som gör att vi inte ser och upplever verkligheten på samma sätt. Forskning har även visat att utövandet av mindfullness leder till ett bättre sinnestillstånd, inre frid och inre kvalitéer som är gynnsamt för psyket. Man blir exempelvis mer generös, tacksam, bättre medkänsla och mer kärleksfull.

Vad är meditation och vad är det bra för?

De som regelbundet mediterar lägger ofta märke till olika tillstånd inom mediterandet, från vaket till drömlikt. Man kan mäta dessa tillstånd i hjärnvågor. Meditation är en metod som används i flera hundra år för att lära känna sig själv och sin kropp, samt hitta en inre frid. Meditation betyder föras mot mitten. Genom att utöva flera olika meditationstekniker kan man tillslut lära känna världen som är ”innanför”. Att lära känna det som är innanför betyder att man lär sig att veta vad som pågår inuti en själv, och hur kroppen känns. Man lär sig att avgöra om man är glad eller ledsen, och även vilka tankar man har hakat upp sig på, som gör att man mår dåligt. Meditation är bra för många saker och kan vara till stor hjälp i vardagen. Till exempel kan man öka koncentrationsförmågan och hitta en fokuseringspunkt genom meditation. Man blir även mer avslappnad och hittar sinnesfrid, vilket gör att man mår bättre psykiskt.