Healing & Regression

Healing

Healing betyder läkning på engelska och är en metod där man med hjälp av andliga metoder försöker att behandla olika typer av sjukdomar. Många tror att det går att bota sjukdomar med hjälp av endast tankar, böner och andra typer av andliga metoder. Även de sjukdomar som sägs vara obotliga enligt läkare tros av många kunna läkas med hjälp av healing. Det finns exempel på cancersjuka patienter som har fått besked att de har en obotlig cancer, som sedan börjat med healing och sakta men säkert botades cancern. De tror att man med hjälp av healing har fått kroppen att själv ta hand om och bota cancern. Det finns ingen vetenskaplig bevisning som visar att healing kan bota sådana sjukdomar, men många tror att det stämmer. Forskare och läkare menar att healing är ett sätt att lura pengar av de sjuka, för att de ska tro att de har någon chans att bli botade med hjälp av healing. De menar även att dessa unika fall där en person med en obotlig sjukdom blir frisk när denne utövar healing inte beror på själva healingen, utan att det är ett sammanträffande. De berättar att ibland kan kroppen utan förvarning börja en spontan självläkning som är omöjlig för läkare att förutspå, och därför kan sjuka ibland botas utan läkemedel. Healing sker ofta hos någon som är kunnig inom ämnet eller på distans. Får man behandlingen hos en healer håller denna ofta händerna nära patienten för att bota sjukdomar med hjälp av andlig kraft.

Farligt med healing

Många forskare menar att healing inte är något man ska lita på till 100 procent och att det till och med kan vara farligt. De påstår att patienter kan anse sig som friska efter att ha utövat healing och därmed sluta med medicinsk behandling, trots att de är i behov av det.

Regression

När man går igenom något jobbigt i livet kan det lätt vara så att man bara går vidare och är ledsen under en väldigt lång tid. Då är regression ett bra sätt att läka såren. Regression går ut på att man går tillbaka till den tidpunkten då det jobbiga skedde, i syfte att läka den traumatiska erfarenheten för att få bort den ur huvudet för att kunna gå vidare. Regression innebär att man går tillbaka och noggrant granskar händelsen då det jobbiga skedde, för att få en förståelse för vilka känslor man kände och varför man kände just dem. Detta är ett sätt att lära känna sig själv och på så sätt lära sig att hantera liknande situationer bättre än vad man gjorde första gången. Regression går ofta till så att man går till någon som är kunnig och utbildad inom regression, och pratar om livet. Man tar upp olika händelser i livet och diskuterar känslor och tankar som är kopplade till dessa händelser. Regression är ett sätt att läka gamla sår och inte låta gamla minnen och händelser tynga ned våra liv. Det är ett sätt att gå vidare i livet för att kunna leva på ett mer positivt sätt och kunna lägga tankarna och energin på nya roliga saker, istället för tråkiga och jobbiga minnen.