Yoga

Det finns många forskningar som gjorts om yoga, och hur det påverkar kroppen.

Yoga är bra för hjärtat

Att en person har högt blodtryck beror på att blodkärlen drar ihop sig och orsakar blockering av kranskärlen. Detta problem kan enligt forskare lindras med hjälp av yoga. Yoga har en lugnande effekt på kroppen och kan därmed få blodkärlen att slappna av och minska blodtrycket. Att blodkärlen slappnar av gör även att blodflödet till hjärtat ökar. Enligt en forskning där personer med högt blodtryck utövade yoga varje dag i ett år, kunde man se att blodtrycket sjönk, och deltagarna fick även en mer hälsosam vikt.

Yoga mot verk i ryggen och i nacken

För de med dålig hållning och problem med rygg och nacke är yoga perfekt. De som regelbundet utövar yoga får rakare rygg, och därmed en bättre hållning som är skonsam mot kroppen. Forskning har även bevisat att yoga är ett botemedel mot kronisk rygg-och nackvärk. Rygg- och nackvärk kommer sällan från att diskarna i ryggraden har förskjutits utan det kommer oftast från någon slags nervirritation. Detta gör att musklerna drar ihop sig och därför får man ont. När man utövar yoga spänner sig musklerna för att sedan slappna av när man andas ut och in. När musklerna slappnar av släpper verken i rygg och nacke.

Yoga är bra för hjärnan

Förutom att yoga gör otroligt mycket bra för fysiken i kroppen, hjälper det även hjärnan att fungera bättre. En forskning som gjordes av Neuroscience Nursing visar att vuxna som utövar yoga två eller fler gånger i veckan får en en bättre kognitiv funktion än vad de som inte utövar yoga har. En annan studie visar att yoga förbättrar snabbheten, noggrannheten och koncentrationen under prov. Yoga förbättrar även minnet och koncentrationsförmågan och gör att hjärnan får det lättare att bearbeta och behålla information.

Yoga hjälper mot diabetes

När man utövar yoga ökar man matsmältningselden i kroppen. Diabetes betyder att kroppen har problem att smälta socker, och därför blir blodtrycket högt. Därför kan yoga hjälpa mot diabetes då det ökar matsmältningsprocessen och förbättrar blodsockret. En studie visade att män som led av diabetes typ 2 som utövade yoga regelbundet i sex månader visade en avsevärd minskning av blodsockernivån.

Yoga hjälper mot stress

Något som har varit känt länge är att yoga hjälper kroppen att slappna av och varva ner. Många tror att man inbillar sig att bli lugn efter att man utövat yoga, men så är inte fallet. Yoga och sänkta stresshormon-nivåer har ett samband. En studie som gjordes på vuxna som var på gränsen att få en mental sjukdom orsakat av stress visade att de efter att ha utövat yoga regelbundet under en tid kände sig mycket friskare, såg friskare ut och hade även en bättre kontroll över sin ångest, tack vare yogan.

Yoga är bra mot depression

Det finns många olika typer av depressioner. Några av dem är hälsorelaterade och andra är livsrelaterade. En studie där vuxna människor som led av ångest och depression visade att redan efter några veckor av yoga gav de bättre livskvalitet och dämpad ångest.