Saltrumsbehandling

Saltrumsbehandlig, eller haloterapi som det också kallas, är en behandlingsmetod som används för att behandla människor med lung- och hudsjukdomar. Denna behandlingsmetod är relativt ny i väst, medan Östeuropa har använt sig av det länge. Landet som var allra först med saltrum var Finland, som år 2007 hade cirka 60 stycken.

Vad är saltet bra för?

Salt är något de allra flesta människor använder dagligen, ofta i matlagning. Men faktum är att salt är bra till mycket mer än att smaksätta mat, forskning visar nämligen att salt har antibakteriella egenskaper som kan lindra sjukdomar.

Historik

Det var under andra världskriget som läkaren Dr. Karl Spannagel upptäckte att människor med astma fick lindring med besvären av att befinna sig i saltgruvorna. Det var av en ren slump han upptäckte detta då saltgruvorna under denna period fungerade som skyddsrum. Han noterade då att de som med lungsjukdomar som befann sig nere i gruvorna blev friskare, och besvären minskade. Då gjorde han ett antal tester och kunde sedan konstatera att det var saltet som renade lungorna. Man har senare sett att de som arbetar i saltgruvor inte alls får lungsjukdomar så som astma i samma utsträckning som andra människor får. Efter dessa upptäckter påbörjade man behandling på människor med sjukdomar som Astma, Kol och bronkiell hyperaktivitet i saltgruvorna. Denna behandling visade sig lindra besväret på de sjuka och därefter har man gjort en ny behandling som sker i ett saltrum, som ska likna de i saltgruvorna. Denna metod är något forskare har forskat mycket på, och kommit fram till att saltet har antiseptiska samt antibakteriella egenskaper. Man kan genom att andas  genom en torrsalt-inhalator lindra och lugna andningssystemet. Även bakterier och andra orenheter som finns i andningssystemet avlägsnas och lindrar därmed besvären.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen sker i ett rum som är helt klätt i salt. Miljön man försöker efterlikna i saltrum är miljön som finns i saltgruvor. I vissa saltrum finns det även en saltgenerator som skickar in mikroskopiskt finfördelat salt i rummet. Därefter ska personen som behandlas sitta i rummet i cirka 40 minuter och andas in den salta luften. Saltet renar då lungorna och luftvägarna, och det blir för många lättare att andas. Denna metod kan lindra besvären för de som har lungsjukdomar såsom astma och KOL, men det kan även fungera på allergier. Forskning visar att saltet även kan hjälp mot allergier och göra det lättare för den allergidrabbade att andas. Eftersom att saltet har antibakteriella egenskaper kan det fungera mot förkylningar eller andra besvär, men även i förebyggande syfte. De som arbetade i saltgruvorna hade väldigt sällan virussjukdomar, luftvägsbesvär eller Astma, och detta tros bero på saltet.

Behandling av djur i saltrum

Det är inte bara människor som kan behandlas i saltrum utan det kan även fungera på djur såsom hundar och hästar. Om ett djur har besvär med luftvägarna eller liknande ska denna behandling även kunna lindra besvären hos djuren.

Saltrumsbehandling i Slovenien