Ljusterapi

Depression och nedstämdhet är något nästan alla människor upplever någon gång i livet. Detta kan vara då man känner sig nedstämd under en period eller har koncentrationssvårigheter. Depression och nedstämdhet kan även påverka sömnen på ett negativt sätt, vilket gör att man blir trött på dagarna och orkar inte lika mycket som man gör i vanliga fall. Vad som orsakar nedstämdhet och depression kan vara olika saker, till exempel sjukdom eller andra jobbiga saker som händer i livet. Vid en depression är besvären mycket långvarigare än vid en nedstämdhet, och det kan även försvåra vardagliga saker då humöret ofta försämras. En annan slags depression är höst- och vinterdepression.  Det är en slags depression som orsakas av mörkret och kylan som råder under vinter och höst. Symtom för denna slags depression är: melankolisk sinnesstämning, ökat sömnbehov, spänningar i kroppen, koncentrationssvårigheter, viktökning, sockerbehov och ökad aptit. Dessa symtom varierar lite från person till person men de allra flesta med en årstidsbunden depression upplever något av dessa besvär. Vid en vinter- och höstdepression börjar de första symtomen någonstans mellan September och oktober. Ofta är denna depression som starkast i december eller januari, och försvinner någon gång under våren. Detta är en diagnos, men många tar den inte riktigt på allvar. För att lindra och bota en vinter- och höstdepression finns det en metod som kallas ljusterapi.

Ljusterapi mot depression

Ljusterapi är en form av terapi som hjälper mot depressioner som orsakas av höst- och vintermörkret. Denna terapiform kan även hjälpa e som har sömnproblem. Denna terapiform finns på flera sjukhus runt om i Sverige, men det finna även på andra ställen. Något som många använder sig av är ljuskaféer. Denna form av kafé är ett sätt att själv behandla vinterdepression utan att behöva gå till en läkare, vilket många tycket är skönt. Terapin fungerar så att personen som behandlas sitter i ett rum med mellan 2000-4000 lux, vilket är ungefär 10 gånger så starkt som ljuset i ett kontorsrum. Patienten som behandlas utsätts för det starka ljuset under en längre tid.  Ljusterapin visar mycket goda resultat hos de med depression.

Dermatologisk ljusterapi

En annan form av ljusterapi är dermatologisk ljusterapi. Denna form av ljusterapi sker med blått ljus, och ska hjälpa mot sjukdomar såsom psoriasis. Det blå ljuset ska minska och lindra besvären i huden hos psoriasispatienter.

Psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som orsakar utslag, rodnad och fjällande ut. Sjukdomen kan även orsaka problem i lederna. Varför man får psoriasis vet man inte riktigt, men man vet enligt forskning att sjukdomen inte smittar. Utslagen på huden kliar i de flesta fall inte, men orsakar ofta fläckformade utslagsområden på olika kroppsdelar. En biverkning för många som lider av psoriasis är depression och dåligt självförtroende. Många drabbade, speciellt yngre, kan tycka att det jobbigaste med denna sjukdom är att utslagen syns så pass mycket som dom gör, och är svåra att dölja. De kan tycka att det är jobbigt att visa sig och blir därför mer tillbakadragna på grund av denna sjukdom, för att de sticker ut ur mängden.